Plaza Forwarding ofereix 3 punts importants per a tots aquells serveis destinats al transport i la logística a Espanya:

El seu director, Emilio Plaza, els dóna la benvinguda i li indica les dades de contacte a continuació de totes les seves oficines.

PLAZA FORWARDING, SL

Director: Emilio Plaza
Email: emiliop@plazaforwarding.com


A continuació indiquem la part més significativa de l’equip que forma la nostra empresa encara que comptem amb l’esforç de la resta de la plantilla que fa posible el creixement continu de Plaza Forwarding.

Oficina de Madrid

PLAZA FORWARDING, SL
C/Tierra de Barros, 2
Coslada
Madrid 28823
Tel. 34 91 673 7007
Fax. 34 91 674 0611

Equip de Madrid
 
Manager
Lourdes Rodríguez
lourdesr@plazaforwarding.com
Dpto. Comptabilitat
accounts@plazaforwarding.com
Dpto. Maritim
exports@plazaforwarding.com
Dpto. Aeri
operations_mad@plazaforwarding.com
Dpto. de Duanes
aduanas@plazaforwarding.com
Dpto. Comercial
comercial@plazaforwarding.com
Informació General
generalinfo@plazaforwarding.com


Plaza Forwarding S.L. empresa española con domicilio en C/ Tierra de Barros nº2 de Coslada , 28823-Madrid (España) con número de identificación fiscal B81739872 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.221, Folio 154, Sección 8, Hoja M-193364, Inscripción 1.