Duanes

El nostre department de duanes, àmpliament qualificat per poder realitzar qualsevol gestió davant l’administració, així com l’assessorament en Comerç Exterior, compta de la plena confianza dels nostres clients, ja que saben que està a la seva sencera disposició per a qualsevol dubte o consulta que vulguin realitzar sense cap comprimís per la seva part.

Tots els nostres consolidats marítims i terrestres que requereixin formalitats duaneres, arriben al nostre magatzem amb una superfície d’uns 2000 m2, i per suposat, amb adt, per a poder efectuar tots els requeriments que la duana expanyola estimi oportuns; sempre vetllant pers interessos dels nostres clients.

De la mateixa maera, tenim la capacitat de poder fer aquets mateixos tràmits a qualsevol port d’espanya, per a mercaderíes amb un altre tipus de necessitats.

I per a aquells clients que no vulguin córrer riscos innecessaris , tenim una póliza contractada amb una de les companyíes d’assegurances més importants, cobrint el 100% del valor de la seva mercaderia.

Tenim la total garantia que els nostres clients estàn realment satisfets amb els nostres serveis.
Animeu-vos a comprovar la veracitat de la nostra informació.


Plaza Forwarding S.L. empresa española con domicilio en C/ Tierra de Barros nº2 de Coslada , 28823-Madrid (España) con número de identificación fiscal B81739872 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.221, Folio 154, Sección 8, Hoja M-193364, Inscripción 1.