INFORMACION SOBRE EL DRET DE DESISTIMENT PREVIST EN LA LLEI GENERAL PER A la DEFENSA DELS CONSUMIDORS I USUARIS (Article 69 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre).

 

En les prestacions de serveis concertades entre PLAZA FORWARDING, S.L. i aquelles persones físiques i jurídiques que tinguin la condició de consumidors i usuaris en els termes fixats en l'article 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el consumidor i usuari tindrà la facultat de desistir, deixant sense efecte el contracte subscrit entre totes dues parts, en els supòsits legal i reglamentàriament previstos, notificant-l'hi així a PLAZA FORWARDING, S.L. en el termini de catorze dies naturals des de la data del contracte.

 

El dret de desistiment serà vàlidament exercitat pel consumidor i usuari mitjançant l'enviament del document de desistiment, el formulari del qual podrà descarregar en el següent enllaç, dirigit al Departament Comercial de l'empresa (C/ Terra de Fangs 2, 28823 – Madrid) per qualsevol mitjà que permeti acreditar la seva recepció. Exercit el dret de desistiment, les parts hauran de restituir-se recíprocament les prestacions d'acord amb el que es disposa en els articles 1.303 i 1.308 del Codi Civil.FLAMA ARA
Madrid: +34 91 673 7007
Barcelona: +34 93 511 1284
Valencia: +34 96 331 9287

PLAZA FORWARDING

Solucions de Logistica Eficient
<