Plaza Forwarding S.L sol·licita la seva autorització per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al que es disposa en els següents paràgrafs. No obstant això, si vostè no desitja que aquest tractament es produeixi pot comunicar-nos-el dirigint-se a nosaltres a través dels mitjans indicats en la secció de contacte d'aquesta web.

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat al fet que seran sotmesos les seves dades a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web titularitat de Plaza Forwarding S.L , de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei , o de qualsevol transacció o operació realitzada, tindran la finalitat de gestió del servei o estudi contractat, i/o el manteniment de les comunicacions contractuals entre l'usuari i Plaza Forwarding S.L.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable del tractament: Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de la interessada sàrria tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de Plaza Forwarding S.L.

Finalitat: La finalitat del tractament de les dades recollides a través del formulari de contacte, és donar resposta a la informació sol·licitada i consultes plantejades, en cap cas s'usaran aquestes dades per a l'enviament d'informació comercial sense el seu consentiment.

Conservació de dades: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades: Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets dels interessats: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per part de Plaza Forwarding S.L. . . Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, asi com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, dirigint-se per escrit a adreça C/ Tierra de Barros nº2 de Coslada , 28823-Madrid . Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar reclamació davant l'autoritat de control en www.agpd.es.FLAMA ARA
Madrid: +34 91 673 7007
Barcelona: +34 93 511 1284
Valencia: +34 96 331 9287

PLAZA FORWARDING

Solucions de Logistica Eficient
<