Avís legal

El lloc web www.plazaforwarding.com és propietat de l'empresa Plaza Forwarding, SL, societat espanyola amb domicili a C/ Tierra de Barros núm. 2 de Coslada, 28823-Madrid (Espanya) amb número d'identificació fiscal B81739872 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 12.221, Foli 154, Secció 8, Full M-193364, Inscripció 1.

L'accés, navegació i utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i sense reserves per part seva de tots els termes d’aquest avís legal, el qual tindrà la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte formalitzat per escrit i signat. Se n’exigirà l’observança i el compliment a qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si Vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.


Els continguts del lloc web www.plazaforwarding.com són propietat de
Plaza Forwarding, SL. Queda prohibida la reproducció, transferència o distribució dels continguts, ja sigui en part o totalment, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de Plaza Forwarding, SL. Els continguts de les pàgines web contingudes al lloc web www.plazaforwarding.com es faciliten en el seu estat actual, d'acord amb la disponibilitat legal o pràctica d'aquesta informació, sense que això garanteixi l’absència d’interrupcions o errors a les pàgines web. Plaza Forwarding, SL es reserva el dret a revisar o modificar les pàgines o a retirar-hi l'accés en qualsevol moment.


Per facilitar-ne l’accés,
Plaza Forwarding, SL podria incloure enllaços a pàgines d'internet propietat o operades per tercers. En cas d'utilitzar aquestes pàgines, vostè haurà de revisar i, si s’escau, acceptar les regles d'utilització d’aquestes pàgines abans d'accedir als seus continguts. Plaza Forwarding, SL no té el control sobre el contingut de pàgines de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel seu contingut. A més, un vincle amb una pàgina que no sigui propietat de Plaza Forwarding, SL no implica que aquesta avali la pàgina o els serveis referenciats en aquesta.

Política de privacitat de dades

Plaza Forwarding, SL sol·licita la seva autorització per al tractament de les seves dades conforme disposen els paràgrafs següents. No obstant això, si vostè no desitja que aquest tractament es produeixi, ens ho pot comunicar adreçant-se a nosaltres a través dels mitjans indicats en la secció de contacte d'aquest web.

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat al qual seran sotmeses les seves dades com a conseqüència de la seva navegació a través de les pàgines web titularitat de Plaza Forwarding, SL, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o de qualsevol transacció o operació realitzada, amb la finalitat de gestionar el servei o estudi contractat, i/o el manteniment de les comunicacions contractuals entre l'usuari i Plaza Forwarding, SL.


Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable del tractament: Les dades de caràcter personal recollides directament de la interessada seran tractades de manera confidencial i seran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de Plaza Forwarding, SL.


Finalitat: La finalitat del tractament de les dades recollides a través del formulari de contacte és donar resposta a la informació sol·licitada i a les consultes plantejades, en cap cas aquestes dades s'usaran per a l'enviament d'informació comercial sense el seu consentiment.


Conservació de dades: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat prevista i per determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar-se de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.


Comunicació de dades: Amb caràcter general, les dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal com ara les comunicacions davant el Defensor del Poble, els Jutges i els Tribunals amb motiu d’un procediment relacionat amb una reclamació presentada.


Drets dels interessats: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades dugui a terme Plaza Forwarding, SL. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, adreçant-se per escrit a C/ Tierra de Barros núm. 2 de Coslada, 28823-Madrid. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es.


Plaza Forwarding S.L. empresa española con domicilio en C/ Tierra de Barros nº2 de Coslada , 28823-Madrid (España) con número de identificación fiscal B81739872 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.221, Folio 154, Sección 8, Hoja M-193364, Inscripción 1.