El lloc plazaforwarding.com és propietat de l'Empresa Plaza Forwarding S.L. empresa espanyola amb domicili en C/ Terra de Fangs nº2 de Coslada , 28823-Madrid (Espanya) amb número d'identificació fiscal B81739872 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 12.221, Foli 154, Secció 8, Fulla M-193364, Inscripció 1.

L'accés, navegació i utilització d'aquest lloc web implica per la seva part l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si Vostè no està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

Els continguts del lloc web plazaforwarding.com són propietat de Plaza Forwarding S.L. Està prohibida la reproducció, transferència o distribució de part o tot el contingut, en qualsevol forma, sense el permís escrit previ de Plaza Forwarding S.L. Els continguts de les pàgines web contingudes en el lloc web plazaforwarding.com es faciliten en el seu estat actual, d'acord amb la disponibilitat legal o pràctica d'aquesta informació, no garantint-se que les pàgines web no tindran interrupcions o estaran lliures d'errors. Plaza Forwarding S.L. es reserva el dret a revisar o modificar les pàgines o a retirar l'accés a elles en qualsevol moment.

Per a facilitar el seu accés, Plaza Forwarding S.L. podria incloure enllaços a pàgines d'internet que són propietat o estan operades per tercers. D'utilitzar aquestes pàgines, vostè haurà de revisar i si escau, acceptar les regles d'utilització de tals pàgines abans d'accedir als seus continguts. Plaza Forwarding S.L. no té el control sobre el contingut de pàgines de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel seu contingut. A més, un vincle amb una pàgina que no sigui propietat de Plaza Forwarding S.L. no implica que estale la pàgina o els serveis referenciats en aquesta.FLAMA ARA
Madrid: +34 91 673 7007
Barcelona: +34 93 511 1284
Valencia: +34 96 331 9287

PLAZA FORWARDING

Solucions de Logistica Eficient
<