Plaza Forwarding ofereix 3 punts importants per a tots aquells serveis destinats al transport i la logística a Espanya:

El seu director, Emilio Plaza, els dóna la benvinguda i li indica les dades de contacte a continuació de totes les seves oficines.

PLAZA FORWARDING, SL

Director: Emilio Plaza
Email: emiliop@plazaforwarding.com

A continuació indiquem la part més significativa de l’equip que forma la nostra empresa encara que comptem amb l’esforç de la resta de la plantilla que fa posible el creixement continu de Plaza Forwarding.

Oficina de Valencia

PLAZA FORWARDING, SL
C/Juan Verdeguer, 4, 1º F
Valencia
Valencia 46024
Tel. 34 96 331 9287
Fax. 34 96 331 1528


Plaza Forwarding S.L. empresa española con domicilio en C/ Tierra de Barros nº2 de Coslada , 28823-Madrid (España) con número de identificación fiscal B81739872 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 12.221, Folio 154, Sección 8, Hoja M-193364, Inscripción 1.