CODI SIGNIFICAT LLOC A INDICAR
COMENTARIS
EXW En fàbrica Situació de la fàbrica Sortida de fàbrica. El preu s'entén per mercaderia embalada i disposada per prendre-la en un lloc indicat, a partir del qual totes les despeses són per compte del comprador.
FCA Franc transportista Punt designat Franc portador punt convingut.
FAS Franc al costat del vaixell. Port d'embarcament convingut Abreviatura de "Free Along Side", franc al llarg de la nau. Significa que el preu de S'entén per mercaderia posada al llarg de la nau al port convingut, amb totes les despeses i riscos fins aquest port a càrrec del venedor:

FAS Car: al llarg del vagó.
FAS Barge: Al llarg de la barcassa
FAS Warehouse: Franco dipòsit
FOB Franc a bord Port d'embarcament convingut "Free On Board", franc a bord. El preu s'entén per mercaderia posada a bord del vaixell, camió o vagó, amb despeses i riscos a càrrec del venedor fins que la mercaderia quedi carregada.
CFR Cost i noli (C & F) Port de destinació convingut Expressió utilitzada per a la cotització dels preus d'exportació. Significa que el preu s'entén per mercaderia posada en port de destinació. Noli pagat però l'assegurança no cobert.
CIF
Cost, assegurança i noli
Port de destinació convingut "Cost, Insurance, Freight". El preu s'entén per mercaderia posada al port de destinació, noli pagat i segur cobert.
CPT Noli pagat fins Punt de destinació convingut El preu s'entén per mercaderia posada en destí noli inclòs a càrrec del venedor.
CIP Noli pagat, assegurances incloses fins Punt de destinació convingut S'entén per mercaderia posada en destinació. Noli i assegurança inclosa a càrrec del venedor.
DAT (Antic DEQ) Lliurament en Terminal Terminal Convingut Obliga el venedor a pagar tots els costos,inclòs el transprot principal i assegurança, fins que la mercaderia es posa a la terminal definida. També assumeix els riscos fins a aquest moment. Duana en destinació per compte del comprador.
DAP (Antic DAF DDU DES) Lliurament en un Punt Lloc de Destinació Convingut Obliga el venedor a pagar tots els costos, inclòs el transprot principal i assegurança, però no dels costos associats a la importació, fins que la mercaderia es posada a disposició del comprador en un vehicle preparat per a baixar-. També assumeix els riscos fins a aquest moment.
DDP Lliurament drets pagats Lloc de destinació convingut al país d'importació Lliurament mercaderies drets pagats en lloc de destinació convingut al país d'importació.
XXX Altres condicions de lliurament diferents de les anteriors Indicar només les condicions de lliurament que vinguin en el contracte.


FLAMA ARA
Madrid: +34 91 673 7007
Barcelona: +34 93 511 1284
Valencia: +34 96 331 9287

PLAZA FORWARDING

Solucions de Logistica Eficient
<