Pallets. Pallets 95″ x 196″. Codi IATA PGF/P7
Pallet completamentd'alumini de 70 mm.degruixasseguratamb una xarxa de vintpeus o ambamarraments de corda, juntamentambelsganxosd'ancoratge al llargdelscostats de 498 cm. Ambranuresverticals i horitzontals que proveeixenpuntsd'agarri.
Dimensions (Tipus NCD) Llarg 498 cm Ample 244 cm Alt 244 cm
Dimensions (Tipus SCD) Llarg 493 cm Ample 244 cm Alt 297 cm
Tara 330 kg. Pallet-95-196 Volum disponible Tipus NCD: 26 m3.
Tipus SCD: 31.8 m3
Pes brutmàxim. 77,400 kg. distribuïts a l'ample del fuselatge i 10,670 kg.alllarg del fuselatge. 23,620 kg. alllarg del fuselatgeambautorització BIG. Compatibilitat amb aeronaus: B747F
Pallets. Pallets A 320/321. Codi IATA PKC
Pallet completamentd'alumini, 4 mm de gruix, ambduesexpansionslaterals, i una peça de xarxapermanent a un delscostats de 153 cm.
Dimensions Llarg 156 cm Ample 153.4 cm Alt 114 cm
Tara 55 kg. Pallet-A320-A321 Volumen disponible 3.5 m3
Pes brutmàxim. 1,135 kg. Compatibilitat amb aeronaus: A320 / A321
Pallets. Pallets 88″ x 125″. Codi IATA PAG/PI
Pallet completamentd'alumini, 4 mm.degruix, ambranuresverticals que proveeixenpuntsd'agarri. Una peça de xarxa en un delscostats de 317.5 cm.
Dimensions:
Tipus NCD:
Tipus SCD:
Tipus PLD:
Llarg 317.5 cm
317.5 cm
317.5 cm
Ample 223.5 cm
223.5 cm
223.5 cm
Alt 244 cm
297 cm
160 cm
Tara 115 kg. Pallet-88-125 Volum disponible Tipus NCD: 15.8m3
Tipus SCD: 18.9 m3
Tipus PLD:10.5 m3
Pes brutmàxim. 6,800 kg. Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 / A340 / A 330 / B777.
Pallets. Pallets 96″ x 125″. Codi IATA PMC/P6
Pallet completamentd'alumini, 4 mm.degruix, ambranuresverticals que proveeixenpuntsd'agarri. Una peça de xarxa en un delscostats de 317.5 cm.
Dimensions:
Tipo NCD:
Tipo SCD:
Tipo PLD:
Llarg 317.5 cm
317.5 cm
317.5 cm
Ancho 244 cm
244 cm
244 cm
Alto 244 cm
297 cm
160 cm
Tara 125 kg. Pallet-88-125 Volum disponible Tipus NCD: 11.5m3
Tipus SCD: 17.3 m3
Tipus PLD:20.8 m3
Pes brutmàxim. 6,800 kg. Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 / A340 / A330 / B777.
Pallets. Pallets 96″ x 238.5″. Codi IATA PGF/P7
Pallet completamentd'alumini, 4 mm.degruix, ambranuresverticals que proveeixenpuntsd'agarri. Una peça de xarxa en un delscostats de 317.5 cm.
Dimensions:
Tipus NCD:
Tipus SCD:
Llarg 606 cm
606 cm
Ample 244 cm
244 cm
Alt 244 cm
297 cm
Tara 515 kg. Pallet-96-238-5 Volum disponible Tipus NCD: 32 m3
Tipus SCD: 38.7 m3
Pes brutmàxim. 13,600 kg. estàndard i 28,850 kg. segonsautorització BIG. Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 / A340 / A330 / B777.
Pallets. Pallet ambestabilitzadors. Codi IATA UMC
En un pallet PMC, elsestabilitzadorsestancomposts per 3 panellsfetsd'estructura de metall i una porta (costat 125 cm.). Tota la càrregas'asseguraambxarxes en cada pallet durant el seutransport.
Dimensions Llarg 317.5 cm Ample 244 cm Alt 155 cm
Tara 195 kg. Pallet-UMC Volum disponible 11.5 m3
Pes brutmàxim. 6,800 kg. per a PMD
4,625 kg. per a PLD.
Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 /
A340 / B777.
Pallets. Pallet ambestabilitzadors. Codi IATA UAP
En un pallet PMC, elsestabilitzadorsestancomposts per 3 panellsfetsd'estructura de metall i una porta (costat 125 cm.). Tota la càrregas'asseguraambxarxes en cada pallet durant el seutransport.
Dimensions: Llarg 317.5 cm Ample 223.5 cm Alt 155 cm
Tara 195 kg. Pallet-UMC Volum disponible 10.5 m3
Pes brutmàxim. 6,800 kg. per a PMD
4,625 kg. per a PLD.
Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 /
A340 / B777.
Pallets. Pallet ambestabilitzadors. Codi IATA BAV
Completamentd'alumini, basat en un pallet aeronàutic de 223.5 x 317.5 cm., elscostats amovibles són de construcció tubular cobertsambxarxesdurant el seutransport.
Dimensions: Llarg 317.5 cm Ample 223.5 cm Alt 100 cm
Tara 195 kg. Pallet-UMC Volum disponible 10.5 m3
Pes brutmàxim. 6,800 kg. per a PMD
4,625 kg. per a PLD.
Compatibilitat amb aeronaus: B747F / B747 / A340 / B777.
Pallets. Pallet ambestabilitzadors. Codi IATA BAV
En un pallet PZA (especialmentmarcat) o en un pallet PGF, dos suportsfetsambtubsd'aluminirectangulars i tubulars, proveeixen un nivell superior, apte per a muntacàrregues. Tot el kit pot ser desmantellat.
Dimensions: Altura máx del vehicle 147  cm
Tara PZA 640 kg. PGF 825 kg., només el kit 320 kg. Pallet-para Autos- 2niveles Volum disponible 10.5 m3
Pes brutmàxim. 5,000 kg. i 2,500 kg. màxim per a vehicles en la part superior.- Compatibilitat amb aeronaus: B747 F.