Contenidor Reefer. Contenidor amb Control de Temperatura. 20′ x 8′ x 8’6
Amb equip propi de generació de fred. Dissenyats per al transport de càrrega que requereix temperatures constants sobre sota zero. Exemple: carn, peix, fruites, etc.
Dimensions Llarg 5,444 mm Ample 2,268 mm Alt 2,272 mm
Obertura porta contenedores refrigerados_20x8x8-6 Ample 2,276 mm Alt 2,261 mm
Tara 3,080 kg Capacitat 28.1 m3
Pes brut màxim de càrrega 30,480 kg Pes brut màxim total 32,480 kg
Contenidor Reefer. Contenidor amb Control de Temperatura. REEFER 40′ x 8′ x 8’6
Amb equip propi de generació de fred. Dissenyats per al transport de càrrega que requereix temperatures constants sobre sota zero. Exemple: carn, peix, fruites, etc.
Dimensions Llarg 11,561 mm Ample 2,280 mm Alt 2,249 mm
Obertura porta contenedores refrigerados_40x8x8-6 Ample 2,280 mm Alt 2,205 mm
Tara 4,800 kg Capacitat 59.3 m3
Pes brut màxim de càrrega 27,700 kg Pes brut màxim total 32,500 kg
Contenidor Reefer. Contenidor amb Control de Temperatura. HIGH CUBE REEFER 40′ x 8′ x 9’6
Amb equip propi de generació de fred. Dissenyats per al transport de càrrega que requereix temperatures constants sobre sota zero. Exemple: carn, peix, fruites, etc.
Dimensions Llarg 11,561 mm Ample 2,280 mm Alt 2,249 mm
Obertura porta contenedores refrigerados_40x8x8-6 Ample 2,280 mm Alt 2,205 mm
Tara 4,800 kg Capacitat 59.3 m3
Pes brut màxim de càrrega 27,700 kg Pes brut màxim total 32,500 kg