Contenidor tanc.
Existeixen múltiples aplicacions i dissenys d'aquests contenidors. N'hi ha revestits per al transport de productes químics corrosius, o per a la càrrega d'olis i vins. Hi ha disponibilitat d'equips amb calefacció per a altres càrregues especials.
contenedor tanque